ARE YOU A FARMER?
Join Today
NATURE LOVER?
Join Today

Be part of the solution. Join today...

Wales: Have Your Say on the Welsh Government’s Agricultural Pollution Regulations

NFFN Cymru will be responding to an upcoming consultation and we would like to invite our members to contribute their views and comments.

The Economy, Trade and Rural Affairs Committee is gathering views on The Welsh Government’s new regulations to control agricultural pollution.

The Committee would welcome views on the following questions:

  • the positive aspects of the current all-Wales approach;
  • the negative aspects of the current all-Wales approach;
  • the process for developing the current approach;
  • the alternatives to the current approach; and
  • if an all-Wales approach were to be retained, how the current approach could be improved.

Please send any comments and thoughts on this consultation to rhys.evans@nffn.org.uk by 7 September 2021.

For more information regarding the Regulations, please click here.

 

Dweud eich dweud ynglŷn â Rheoliadau Llygredd Amaethyddol Llywodraeth Cymru

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu barn ar reoliadau llygredd amaethyddol Llywodraeth Cymru.

Byddai’r Pwyllgor yn croesawu sylwadau ar y cwestiynau canlynol:

  • yr agweddau cadarnhaol ar y dull Cymru gyfan cyfredol;
  • yr agweddau negyddol ar y dull Cymru gyfan cyfredol;
  • y broses ar gyfer datblygu’r dull cyfredol;
  • y dewisiadau amgen i’r dull cyfredol; a
  • pe bai dull Cymru gyfan yn cael ei gadw, sut y gellid gwella’r dull cyfredol.

Bydd y Rhwydwaith yn ymateb i’r ymgynghoriad.  Er mwyn siapio ein ymateb dymunwn glywed barn ein haelodau. Gyrrwch eich sylwadau at rhys.evans@nffn.org.uk erbyn 7fed Medi 2021.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Rheoliadau, gwasgwch yma.