YDYCH CHI'N FFERMWR?
Ymuno â ni heddiw
YN CARU NATUR?
Ymuno â ni heddiw

Byddwch yn rhan o'r ateb. Ymunwch â ni heddiw...

Dod o hyd i gyngor ar
Ffermio er Lles Natur

Dod o hyd i gyngor ar
Ffermio er Lles Natur

Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael am sut i gefnogi bywyd gwyllt ar dir fferm. Dyma rai adnoddau ar-lein sy’n cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy.

 

Adroddiadau NFFN:

Nature Means Business: Establishing the Balance Between Food Production and Improving Nature

Feeding The Nation: How Nature Friendly Farmers Are Responding To Covid-19

Farming For Our Future: The Nature Friendly Climate Change Solution We Urgently Need

NFFN Practical Guide to Net Zero Farming in the UK

Nature Friendly Farming: The future of farming in the UK

 

Farm Wildlife

www.farmwildlife.info

Mae Farm Wildlife yn darparu canllaw arfer gorau ar sut mae helpu bywyd gwyllt ar dir fferm. Mae wedi’i lunio gan bartneriaeth rhwng rhai o brif fudiadau cadwraeth y DU.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, Buglife, Ymddiriedolaeth Cadwraeth y Gacynen, Cadwraeth Glöynnod Byw, Plantlife, RSPB a’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt. Mae’r bartneriaeth amrywiol hon wedi llunio cyngor sy’n fanteisiol i’r holl fywyd gwyllt drwy un agwedd y mae pawb wedi cytuno arni, sy’n seiliedig ar chwe mesur allweddol y mae eu hangen ar fywyd gwyllt i ffynnu ar dir fferm. Mae’n berthnasol i unrhyw fferm, unrhyw le yn y DU.

Mae Farm Wildlife yn cynnig cyngor ymarferol ar sut mae darparu’r chwe elfen ar gyfer bywyd gwyllt, yn ogystal ag astudiaethau achos gan ffermwyr ar nodweddion cynefinoedd o’u ffermydd eu hunain.

 

Gwefannau defnyddiol eraill:

www.agricology.co.uk/

Agricology is a communication platform for sustainable agriculture, regardless of labels. We have a growing community of farmers and researchers sharing knowledge to work towards more resource efficient, resilient and profitable agricultural systems. The website covers material from fields and farms, a resource library with about 300 technical guides, articles, leaflets etc. in seven themes. The resource collection is based on collaboration of over 20 of the UKs leading organisations working with sustainable agriculture.

 

https://www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/agroforestry-benefits/

https://www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/large-scale-planting/

https://shop.woodlandtrust.org.uk/trees

At the Woodland Trust we believe trees and farming go hand in hand. We work closely with farmers to unlock the benefits that only trees can provide, from flood mitigation to shelter for livestock to reduced soil erosion. Trees also provide habitats for game, birds and wildlife, attract vital pollinators, and provide income through wood-fuel. If you’re looking to plant trees, our expert advisers can help you put the right trees in the right place to achieve your goals.​

 

www.cfeonline.org.uk

www.nature.scot/professional-advice/land-and-sea-management/managing-land

www.gov.uk/government/collections/countryside-stewardship-get-paid-for-environmental-land-management

www.naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/farming/good-farming-practice

www.daera-ni.gov.uk/articles/agri-environment

https://www.nienvironmentlink.org/nature-matters-ni

www.rspb.org.uk/farming

 

Adroddiadau ac Ymchwil

Less is more: Improving profitability and the natural environment in hill and other marginal farming systems

Authors: Chris Clark and Brian Scanlon, with drafting by Kaley Hart

Funded by: The RSPB, National Trust and The Wildlife Trusts