YDYCH CHI'N FFERMWR?
Ymuno â ni heddiw
YN CARU NATUR?
Ymuno â ni heddiw

Byddwch yn rhan o'r ateb. Ymunwch â ni heddiw...

Credwn fod ffermio er lles natur nid yn unig yn well i natur, ond hefyd y ffordd fwyaf cynhyrchiol a chynaliadwy o gynhyrchu bwyd o’n tir.

Mae nifer o ffermwyr wedi cyflawni gwaith anhygoel wrth helpu bywyd gwyllt i ffynnu ar eu tir – credwn y dylid eu cefnogi a’u gwobrwyo’n well am eu gwaith da.

Yn ogystal, credwn y dylai polisïau bwyd a ffermio helpu holl ffermwyr y DU i ffermio mewn ffordd sy’n sicrhau:

 

Mae ein safbwyntiau ar wahanol bynciau i’r gweld isod:

Safbwynt NFFN at dargedau carbon net-sero 

Canllaw ymarferol carbon net-sero NFFN

Coedwigo

Cnydau bio-ynni

Safbwynt ar bolisi bwyd

Allyriadau methan

Plaladdwyr

Ail-wylltio 

Pam mae natur yn dda i fusnes

Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur Adferiad Gwyrdd: Ffermio yw’r Ateb