Cysylltwch â Ni

Manylion Cyswllt NFFN

Martin Lines Cadeirydd y DU

07770266455

martin.lines@nffn.org.uk

 

Cheryl Caine Rheolwr Gweithrediadau DU

07595654959

cheryl.nicholson@nffn.org.uk

 

Chris Clark Cadeirydd NFFN Lloegr 

chris.clark@nffn.org.uk

 

Alison Rickett Swyddog Ffermio Cynaliadwy NFFN Lloegr

Alison.rickett@nffn.org.uk

 

Michael Clarke Cadeirydd NFFN Yr Alban

Michael.clarke@nffn.org.uk

 

Nikki Yoxall Swyddog Ffermio Cynaliadwy NFFN yr Alban

Nikki.yoxall@nffn.org.uk

 

Hilary Kehoe Cadeirydd NFFN Cymru

hilary.kehoe@nffn.org.uk

 

Sam Kenyon Swyddog Ffermio Cynaliadwy NFFN Cymru

wales@nffn.org.uk

 

David Sandford NFFN Cadeirydd NFFN Gogledd Iwerddon

david.sandford@nffn.org.uk

 

 

Noder os gwelwch yn dda bod Cheryl yn gweithio’n rhan amser ac mae pob un ohonom yn ffermwyr llawn amser, felly mae’n bosib na wnawn ni ymateb i chi yn syth bin.

Am ymholidadau gan y wasg cysylltwch â rachel.parkes@greenhousepr.co.uk

Am wybodaeth am sut i ariannu’r NFFN e-bostiwch cheryl.nicholson@nffn.org.uk